Posts tagged ‘RSC’

19 febrero 2010

Manual para implantar la RSC en los pequeños negocios

Acaba de salir un manual para la implantación de la RSC en los pequeños negocios y ha sido presentado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

La denominada Responsabilidad Social Corporativa (RSC), o Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es la contribución activa y voluntaria de las empresas para el mejoramiento social, económico y ambiental de las empresas, buscando mejorar la propia situación competitiva además del valor añadido que representa.

Si bien ha sido implantada dentro de grandes empresas españolas, recién empieza a ser dirigida al sector de las pymes. Lógicamente muchas de ellas tiene desconocimiento sobre esta herramienta o tal vez el desconocimiento parte de creer que sus costes son altos.

Es por ello que, el Club de Excelencia en Sostenibilidad que es la asociación está conformada por ABB, Adif, Endesa, Cepsa, Iberdrola o Telefónica, entre otras empresas y tienen el objetivo de fomentar y comunicar la RSC a los pequeños negocios, ha presentado una Guía de cómo dirigir por buen camino esta implantación.

El documento trae un plano de metro conformado por siete líneas, las que reflejan los siete puntos estratégicos a partir de los que una empresa pueda llegar a desarrollar las acciones que estime necesarias y mejores basándose en su nivel de avance en RSC.

Las siete líneas representan a: Empleados, Clientes, Medio ambiente, Sociedad civil, Proveedores, Administraciones públicas y Estrategia.

Será de suma importancia este tipo de recursos y herramientas para poder ayudar a los que están en camino de implantar la RSC o los que aún ignoran este tipo de herramientas.

Fuente: http://gestionpyme.com/manual-para-implantar-la-rsc-en-los-pequenos-negocios/

 

Anuncio publicitario
Etiquetas:
15 noviembre 2009

El Govern aprova un pla per fomentar la responsabilitat social entre les empreses i l’Administració

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla RSGENCAT, un document amb 80 mesures destinades a impulsar el comportament socialment responsable de les empreses catalanes i la pròpia administració. Aquest Pla compta amb un pressupost de 646 milions d’euros fins al 2012i inclou actuacions específiques en àmbits com la sostenibilitat, les polítiques d’igualtat, la conciliació, la innovació, la cooperació empresarial, la qualificació de les persones i el foment de la cultura de l’esforç, entre altres. És la primera vegada que el Govern agrupa i coordina totes les mesures en matèria de responsabilitat social.

En un context de crisi econòmica, el Govern considera que és útil fomentar una nova cultura empresarial basada en valors com l’ètica, el rigor, la transparència i la integritat. Un comportament socialment responsable té, a llarg termini, una rendibilitat econòmica superior. El Pla permetrà que tant les empreses catalanes com l’administració estiguin millor situades en el nou paradigma social que està emergint arran de la crisi financera.

Catalunya és la primera comunitat autònoma que es dota d’un instrument de caràcter transversal com el Pla RSGENCAT per promoure els valors de la responsabilitat social, no només en l’àmbit de les empreses, sinó també en el terreny de la gestió pública. El document aprovat avui pel Govern és fruit d’un any de treball del Grup interdepartamental per a la competitivitat responsable i sostenible i persegueix dos objectius bàsics:

  • Objectiu extern. Promoure entre les empreses catalanes un canvi cultural que els permeti introduir els valors de la responsabilitat social en la seva activitat productiva. En un context de crisi econòmica, es pretén que les empreses aprofitin per reforçar el seu posicionament en el mercat, fet que només s’aconsegueix si actuen millor que la resta. És en aquest sentit que prenen importància valors com la cultura de l’esforç, l’ètica, la transparència i el rigor. El Pla té per objectiu que les companyies catalanes avancin cap a un nou paradigma de competitivitat, en el qual el més important no sigui maximitzar els beneficis sinó obtenir-los de forma responsable per garantir que l’activitat empresarial sigui sostenible a mig termini.
  • Objectiu intern. Impulsar que també l’administració avanci cap a aquest canvi cultural. Les mesures del Pla contenen eines perquè els departaments i les empreses públiques liderin una estratègia pròpia de responsabilitat social i puguin donar exemple.

Les 80 mesures del Pla s’estructuren en quatre eixos:

  1. Potenciar l’educació, el coneixement i la difusió dels valors de la responsabilitat social: A través de jornades divulgatives i de formació, el Govern donarà a conèixer entre les empreses catalanes –especialment les pimes– i la ciutadania en general els valors de la responsabilitat social. A través de les escoles fomentarà, també, un consum responsable.
  2. Incrementar el nombre d’empreses socialment responsables: L’activitat d’una empresa té efectes directes sobre l’economia, la societat i el medi ambient. Així, cal que les companyies actuïn de manera més responsable per reduir els efectes negatius sobre el seu entorn. Sota aquesta premissa, el Pla preveu 26 mesures per promoure empreses socialment responsables a través de l’assessorament extern o dels ajuts econòmics directes. Fins al 2012, el Govern destinarà més de 24 milions d’euros en subvencions a les empreses catalanes amb aquesta finalitat. En aquest àmbit, també destaquen els ajuts per promoure l’eficiència energètica (65 milions d’euros) i l’ús de les energies renovables (15 milions d’euros). La Generalitat també inclourà en les convocatòries de subvencions i en els contractes públics clàusules per valorar les bones pràctiques en responsabilitat social dels seus proveïdors.
  3. Fomentar les bones pràctiques de la responsabilitat social en el camp de les finances: En aquest eix s’agrupen les mesures per impulsar la utilització responsable dels recursos econòmics per part dels bancs, caixes i empreses. La situació que travessen les finances a escala mundial posa de manifest que en molts casos ha fallat la responsabilitat. En aquest sentit, el Govern considera important difondre i fomentar les finances socialment responsables també entre la població en general. La ciutadania i els agents econòmics han d’assumir progressivament la necessitat i el dret que tenen de conèixer la destinació dels recursos que inverteixen i la seva finalitat. En aquest àmbit, el Pla incorpora mesures com la concessió de 1.000 microcrèdits a aquelles persones amb més dificultats per aconseguir finançament a través dels canals habituals o la creació d’un grup de treball de bones pràctiques en l’activitat bancària. També es preveu incorporar les finances socialment responsables en les inversions dels fons de pensions de la Generalitat de Catalunya.
  4. Treballar per a una administració pública catalana més responsable socialment: L’administració pública ha de donar exemple. Per tant, el Govern ha dedicat un dels eixos del Pla a actuacions específiques destinades a millorar les bones pràctiques de l’administració. Així, s’hi inclouen mesures en l’àmbit dels recursos humans (conciliació laboral i flexibilitat horària, participació del personal, igualtat d’oportunitats…) i les pràctiques mediambientals (formació i sensibilització, diagnosis ambientals, millor gestió dels residus, reutilització del material, instal·lació de plaques solars sobre els edificis públics…).

Mesures amb pressupost específic i indicadors de seguiment

El Pla RSGENCAT dóna compliment a la mesura 98 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Es tracta d’un document que ha estat elaborat sota els principis de la gestió de resultats. Això significa que conté actuacions detallades, amb calendaris d’aplicació i responsables per a cadascuna de les mesures. A més, cada actuació compta amb uns indicadors de seguiment i un pressupost assignat.

El propi Pla preveu uns mecanismes formals per dur a terme el seguiment de les actuacions previstes. Es tracta d’una comissió interdepartamental formada per representants de totes les conselleries i presidida pel departament d’Economia i Finances.

Pegado de <http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20091006/02.htm>

Podeu consultar el document: RSGENCAT. Pla de mesures de Responsabilitat social de la Generalitat de Catalunya 2009-2012

A %d blogueros les gusta esto: